4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (30.10.2020)

00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 bunnys
00:00 - 06:00 neta
00:00 - 06:00 lola
00:05 - 02:00 inbar
05:00 - 11:00 reut
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 nirina
10:00 - 16:00 yasmin
10:00 - 16:00 coral
10:00 - 16:00 cleopatra
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב