4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (05.07.2020)

00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 02:00 karma
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 alina
00:05 - 02:00 noel
05:00 - 11:00 meshi
05:00 - 11:00 alexia
05:00 - 11:00 karren
10:00 - 16:00 lucy
10:00 - 16:00 natashali
10:00 - 16:00 esticam
15:00 - 21:00 hagar
15:00 - 21:00 bianca
15:00 - 21:00 bunnys
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב