4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (22.02.2019)

00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 02:00 aline
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 nicolee
00:00 - 06:00 reut
00:05 - 02:00 daniellasex
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב