4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (25.05.2020)

00:00 - 02:00 nicolee
00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 aline
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 natashali
00:05 - 02:00 inbar
05:00 - 11:00 meshi
05:00 - 11:00 lola
05:00 - 11:00 coral
10:00 - 16:00 nirina
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 yarin
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב