4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (21.05.2019)

00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 emanuela
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 01:00 bianca
00:04 - 01:00 aline
04:00 - 10:00 kesem
04:00 - 10:00 lola
04:00 - 10:00 yarin
09:00 - 15:00 coral
09:00 - 15:00 daniellasex
09:00 - 15:00 esticam
14:00 - 20:00 shilat
14:00 - 20:00 noel
14:00 - 20:00 meshi
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב