8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (24.07.2019)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 karma
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 cleopatra
00:00 - 06:00 yarin
00:05 - 02:00 hagar
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב