8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (18.09.2019)

00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 06:00 alexia
00:00 - 02:00 natashali
00:00 - 02:00 lucy
00:05 - 02:00 shoval
04:00 - 10:00 karren
04:00 - 10:00 stav
04:00 - 10:00 ana
10:00 - 16:00 cleopatra
10:00 - 16:00 yasmin
10:00 - 16:00 yarin
15:00 - 21:00 liel
15:00 - 21:00 aline
15:00 - 21:00 neta
20:00 - 00:05 hagar
20:00 - 00:00 simone
20:00 - 00:00 shani_boobs

יום ה' (19.09.2019)

00:00 - 02:00 simone
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:05 - 02:00 hagar
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב