4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (30.11.2021)

00:00 - 02:00 esticam
00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 06:00 karma
00:00 - 06:00 alina
00:00 - 06:00 meshi
00:05 - 02:00 limor
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב